Контакт

ZAKŁADY AUTOMATYKI KOMBUD S. A.

Офис правления

Eko Park Radom
ул. Вроцлавская, 10
26-600 Радом
Секретариат:
тел. +48 48 389-43-01
факс: +48 48 389-43-31
e-mail: sekretariat@kombud.com.pl

zapytanie ofertowe

zgłoszenie serwisowe

Центр автоматики и электроники

ул. Вроцлавская, 7
26-600 Радом
Секретариат:
тел. +48 48 389-44-50
e-mail: sekretariat_caie@kombud.com.pl

Центр механической обработки

ул. Вроцлавская, 10
26-600 Радом
Секретариат:
тел. +48 48 389-44-14
e-mail: sekretariat_com@kombud.com.pl

Регистрационные данные

Regon: 670905280
NIP: 796-169-95-65
KRS: 0000101312 Kapitał akcyjny: 318 444,00 zł opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Ikonka
Back to top